Lekker in ons vel zitten, zowel lichamelijk en emotioneel in balans zijn. Daar streven we allemaal naar, maar….

Heeft u er wel eens goed over nagedacht waarom u zich niet goed voelt? Waardoor uw klachten zijn ontstaan? Wat u zelf zou kunnen doen om beter te worden? 

 

Door verschillende factoren kan dit echter vroeg of laat behoorlijk verstoord zijn. Het kan beïnvloed zijn door aangeboren zwakheden. Maar denk ook aan externe zaken zoals door ons drukke bestaan, waardoor we veel te maken hebben met invloeden van buitenaf. Voeding, stress, milieu en straling werken dagelijks op het lichaam in en kunnen zorgen voor verzwakking van het immuunsysteem.

Ook verzuring van ons lichaam is in onze westerse wereld een factor van belang maar zwaar onderbelicht. En zo als u weet; een verzwakt immuunsysteem maakt ons vatbaarder voor bijvoorbeeld micro-organismen (bacteriën, virussen, schimmels en parasieten) en/of andere veroorzakers van uw klacht(en) zoals zware metalen belastingen en chemische belastingen die we op kunnen doen via ons belaste milieu en voeding (denk hierbij bijvoorbeeld aan bestrijdingsmiddelen die gebruikt worden in de landbouw). 

 

Tevens wordt vaak enorm onderschat wat de invloeden zijn van (onverwerkte) emoties die bewust of onbewust zijn weggestopt. Denk hierbij aan bijvoorbeeld (jeugd-)trauma's, angsten. 

Gevolg: langdurige, vage klachten en kwalen, soms zonder direct aanwijsbare oorzaak. Maar al te vaak komt het voor dat via regulier onderzoek er geen oorzaken worden gevonden. Soms wordt het afgedaan met dat het mogelijk "tussen de oren zal zitten...". 

Genoeg reden om een andere weg in te slaan en u te laten inzien dat er andere wegen zijn om er achter te komen wat de onderliggende oorzaken zijn waarom u tegen problemen aan loopt. En vervolgens hier de therapie op in te zetten. Energetische- en natuurgeneeswijze is al voor velen het verschil tussen al of niet functioneren geweest.

Voor de analyse van klachten wordt o.a. gebruik gemaakt van zeer geavanceerde meetapparatuur, het Asyra-IDT systeem, die de bio-energetische patronen van de mens inzichtelijk maakt. Op basis van uitgebreide metingen kan een bio-energetisch profiel van de mens worden gemaakt. Hieruit kunnen (dreigende) tekorten van bepaalde stoffen en of energieën in het menselijk lichaam worden opgespoord.

 

Vervolgens wordt een behandelplan opgesteld waarin vastgelegd wordt welke behandeling(en) worden toegepast. Hieronder worden ook de voeding- en supplement adviezen begrepen. 

Ewa Bouman-Lewandowska


Erkend Kinesioloog
NAET/ TRM Allergie Eliminatie Therapeut

Natuurgeneeskundig Therapeut

Asyra Therapeut
Ooraccupuncturist

Behandelingen op afspraak: 

 

8103 DB Raalte         

Patrijs 52                    

                 

T.  0572 362579

M. 06 255 07 365 

E.  ewa@elewa.nl 

 

Aangesloten bij:
BVK Beroepsvereniging voor Kinesiologie (registratie nummer 05-01-070-P)        
RBCZ / TCZ Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (licentie nummer 306002R)

NIBIG/Nederlands Instituut voor Integrale Gezondheidszorg

AGB praktijkcode 010621

AGB code 90031696

KvK  08 202 602