top of page

OVERIGE - Intake vragenlijst, behandelovereenkomst en algemene voorwaarden 

Intake en eerste sessie

Tarieven per 1 januari 2024

Behandelingen tot een uur kosten  88 euro per uur *

Contant afrekenen na elke behandeling

*De prijs per behandeling is afhankelijk van de geïnwesteerde tijd. 

Eerste behandeling is altijd ca. 1,5 uur,  vervolg meestal  1 uur. 

* de kosten van een kinesiologie behandeling zijn afhankelijk van de geïnwesteerde tijd  ( 88 euro per uur) 

* allergie behandelingen zijn altijd 88 euro per behandeling incl. immuunsysteem ondersteuning en asyra testen. 

* stress realiese en trauma behandleing duurt meestal 1.5 uur. 

Een groot aantal zorgverzekeraars vergoeden complementaire geneeswijzen vanuit de aanvullende pakketten.

Kijk op de website van de Zorgwijzer voor een overzicht met vergoedingen voor Kinesiologie en Natuurgeneeskunde

 per zorgverzekeraar.   Informeer van te voren zelf bij uw zorgverzekeraar naar de mogelijke vergoedingen !

U kunt zonder verwijzing van de huisarts of specialist een afspraak maken.

Voor complementaire geneeswijzen betaalt u geen eigen risico!

Hoe verloopt de intake? Hoe starten we?

Eerst maak je telefonisch een afspraak voor een sessie, of per email:  ewa@elewa.nl

Na het maken van de afspraak voor de eerste sessie volgt de schriftelijke intake. De intake bestaat uit het beantwoorden van de vragen van de vragenlijst.

De vragen van de intake kun je vanaf deze site downloaden; voor kinderen en volwassenen is er een aparte vragenlijst.

Hoe uitgebreider je de vragen beantwoordt, des te beter kan ik me op de sessie voorbereiden. 

Daarom graag de intake-gegevens een paar dagen voordat de sessie plaats vindt aan mij mailen. 

De intake is ook een behandelovereenkomst. De eerste sessie is bedoeld om samen je antwoorden op de intakevragen eventueel verder uit te werken, de oorzaken van je klachten te vinden en de eerste behandeling vorm te geven.  Bovendien krijg je tijdens en na de eerste sessie adviezen. Je hulpvraag leidt tot behandeldoelen; een behandelafspraak, of meerdere behandelafspraken. 

Lees de Algemene Voorwaarden tevoren goed door. Ze gelden vanaf het maken van de afspraak. 

Bij het behandelen van kinderen onder de 16 jaar is het noodzakelijk en een wettelijk voorschrift dat beide ouders/verzorgers schriftelijk akkoord gaan met de behandeling. 

Schriftelijke intake, tevens behandelovereenkomst en privacyverklaring  - u kunt de vragenlijst hieronder downloaden:

Voor kinderen: Vragenlijst kinderen/jeugdigen jonger dan 16 jaar, tevens  een behandelovereenkomst adolescente

Voor volwassenen: Vragenlijst volwassenen en jeugdigen vanaf 16 jaar, tevens een behandelovereenkomst

Algemene Voorwaarden 

Binnen mijn praktijk zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Klachten 

Ik ben als professioneel Kinesioloog en Natuurgeneeskundig Therapeut, lid van de Beroepsvereniging VBAG  - Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze.

Mocht je niet tevreden zijn over een consult of over de resultaten daarvan, dan kun je rechtstreeks contact met mij opnemen. Telefonisch of liefst schriftelijk. Ik zet me er dan voor in om de klacht naar tevredenheid op te lossen. Mochten we er samen niet uitkomen, dan bestaat de mogelijkheid dat je over mij een klacht indient bij mijn Beroepsvereniging, VBAG.  

Mocht de klacht ook daar niet naar behoren te zijn afgehandeld dan kun je samen met de vertegenwoordiger van de VBAG terecht bij de overkoepelende organisatie en de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg  WKKGZ . 

 

Klachtenfolder

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg WKKGZ

 

Wil je graag op de hoogte gehouden worden over onderwerpen over gezondheid en workshops of cursussen?

Check regelmatig mijn website en volg mij op facebook !

bottom of page