Algemene Voorwaarden 

Binnen mijn praktijk zijn algemene voorwaarden van toepassing

Behandelovereenkomst

Voor volwassenen: Kinesiologische behandelovereenkomst volwassenen

Voor kinderen: Kinesiologische behandelovereenkomst adolescente

Klachten 

Het kan natuurlijk zijn dat u klachten heeft. Mocht u niet tevreden zijn over u consult, vind ik het fijn om dit direct van u te horen. U kunt (telefonisch) contact met mij opnemen of het klachtenformulier invullen en toesturen. Komen wij er samen niet uit dan kunt u zich tot de Beroepsvereniging voor Kinesiologie wenden en daar via de website de BvK –klachtenprocedure invullen. Via de koepelorganisatie RBCZ zal dan een onafhankelijke klachtenfunctionaris uw klacht begeleiden. Als de klacht m.b.v. de klachtenfunctionaris dan nog niet naar tevredenheid wordt opgelost kunt u zich wenden tot de Geschilleninstantie die een bindende uitspraak doet. Hiervoor ben ik aangesloten bij TCZ (Tuchtrecht) en bij de koepelorganisatie NIBIG waar uw klacht verder kan worden behandeld.

OVERIGE

Ewa Bouman-Lewandowska


Erkend Kinesioloog
NAET/ TRM Allergie Eliminatie Therapeut

Natuurgeneeskundig Therapeut

Asyra Therapeut
Ooraccupuncturist

Behandelingen op afspraak: 

 

8103 DB Raalte         

Patrijs 52                    

                 

T.  0572 362579

M. 06 255 07 365 

E.  ewa@elewa.nl 

 

Aangesloten bij:
BVK Beroepsvereniging voor Kinesiologie (registratie nummer 05-01-070-P)        
RBCZ / TCZ Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (licentie nummer 306002R)

NIBIG/Nederlands Instituut voor Integrale Gezondheidszorg

AGB praktijkcode 010621

AGB code 90031696

KvK  08 202 602